Viquilletra 2017-18. Una Viquilletra de tràiler!

Viquilletra:Sota llicència CC-by-sa-3.0-es de Creative Commons

De Viquilletra
Dreceres ràpides: navegació, cerca
Resum:

A continuació es detallen les polítiques de copyright.

Obra col·lectiva

Viquilletra es una obra col·lectiva impulsada i coordinada per la UOC i la plataforma lletrA amb el suport del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Els continguts d'aquest wiki poden ser el resultat de la col·laboració de diverses persones que han fet la seva contribució com a usuaris registrats o també com a usuaris anònims (només identificats per la IP d'accés).

Qualsevol persona que contribueixi al wiki està acceptant que la seva aportació passa a formar part d'aquesta obra col·lectiva i accepta la Fundació per la UOC com a coordinadora als efectes de les lleis de propietat intel·lectual.

Copyleft

CC BY-SA icon.svg
Cc-by new.svg
Cc-sa.svg

Per defecte tots els continguts publicats a Viquilletra passen a tenir la llicència Creative Commons Reconeixement CompartirIgual en la seva versió 3.0 o superior adaptada al marc jurídic espanyol (CC-by-sa 3.0-es) el text complet de la qual es pot llegir a 'text legal CC-by-sa 3.0-es'.

La CC-by-sa és una llicència copyleft que permet:

  • Que els continguts siguin copiats, reproduïts o distribuïts lliurement per qualsevol us (també amb ànim de lucre o comercial) sempre que es mantingui la mateixa llicència, versió posterior d'aquesta o una llicència compatible indicada en ella.
  • Que es puguin crear lliurement obres derivades sempre que aquestes es distribueixin la mateixa llicència, versió posterior d'aquesta o una llicència compatible indicada en ella.

Qualsevol persona que contribueixi al wiki està acceptant que la seva aportació sigui copyleft sota els termes de la llicència CC-by-sa 3.0-es. Les aportacions de gràfics o altres continguts que no siguin text on no s'indiqui una llicència diferent també es considera que queden regulats per les mateixes condicions.

Imatges i arxius

Les imatges i arxius carregats al wiki poden tenir llicències obertes diferents a la llicència per defecte.

Donat que aquest és un projecte compromès amb la cultura lliure i té com a objectiu posar en comú i compartir les aportacions, només s'acceptaran imatges amb llicències que permetin la seva reproducció. Hi ha algunes excepcions que s'expliquen més avall.

La persona que publica una imatge o arxiu al wiki ha de definir la llicència de publicació. Tant si ho fa carregant la imatge des d'un formulari com si ho fa directament des de la pàgina de càrrega d'arxius haurà d'escollir la llicència en un menú desplegable que hi ha en la pàgina de càrrega i, en cas de no ser una imatge pròpia, indicar la font en el camp de "Descripció".

Qui carrega una imatge es fa responsable de ser-ne l'autor o de que la imatge pot ser lliurament publicada aquí. També es fa responsable de definir correctament les condicions de drets. En tot cas, independentment de la llicència escollida, en carregar una imatge s'està acceptant que aquesta pugui ser reproduïda en qualsevol pàgina del wiki per part de qualsevol usuari d'aquest. S'ha d'entendre que la llicència escollida afecta a la creació d'obres derivades o a la reproducció per part de terceres persones fora del wiki.

Com que les pàgines del wiki són editables una persona malintencionada podria canviar les condicions de drets. Abans de crear obres derivades o utilitzar una imatge fora del wiki comproveu a l'historial de pàgina si les condicions han estat alterades. En cas que sigui així es considerarà vàlida la llicència escollida per la persona que ha carregat la imatge al wiki o, en el cas que sigui usuari del wiki, la definida per l'autor de la imatge.

PurpleAlert.svg
Advertència informativa:
Atenció: les imatges que trobeu per internet no vol dir que siguin imatges lliures de drets. Al contrari, si no trobeu informació sobre l'autor o sobre els permisos de reproducció legalment heu de considerar que tots els drets estan reservats i no la podeu utilitzar. Només podeu fer servir imatges que portin una llicència oberta (com les llicències Creative Commons) o que estiguin al Domini públic (que hagin passat més de 70 o 80 anys des de la mort de l'autor)

Vídeos i continguts incrustats

Els vídeos i altres widgets web no es publiquen realment a Viquilletra sinó que es publiquen en un sistema de publicació audiovisual i després s'incrusten en les pàgines del wiki. Per tant aquests continguts incrustats no es regulen per les polítiques de copyright aquí definides sinó per les del lloc on estan publicats.

De tota manera, donat el caràcter obert del projecte i per facilitar una possible re-elaboració, es recomana escollir llicències copyleft que permetin la lliure reproducció i modificació.

Continguts perclosos

Algunes pàgines de Viquilletra (com les d'obres literàries) fan servir la tècnica de preclusió de pàgines entre wikis per incloure i mostrar a la pàgina continguts procedents de Viquipèdia. Aquests continguts no estan realment publicats a Viquilletra, només s'hi mostren, i per tant no es regeixen per aquesta política de copyright. De tota manera fem observar que actualment la llicència per defecte de Viquilletra i Viquipèdia és la mateixa i els seus continguts són compatibles.

Excepcions

Cita, anàlisi o ressenya

Open-quotes-icon.png

L'article 32 de la Llei de Propietat Intel·lectual (que podeu llegir aquí: LPI) considera lícita la reproducció d'obres ja divulgades de caràcter plàstic, fotogràfic, escrit, sonor o audiovisual sempre que sigui per un propòsit de cita, ressenya o per al seu comentari, anàlisis o crítica.

Donat el caràcter de educatiu i documental del projecte Viquilletra es pot fer necessari reproduir cites o continguts ja publicats o difosos. Per això s'admet la publicació d'aquest material sempre que sigui dins els termes ja exposats.

Els textos que tinguin consideració de cita hauran d'estar clarament identificats. Es publicaran entre cometes; citant-ne l'autor i la font. Els textos publicats d'aquesta manera estan exclosos de la llicència per defecte i es regeixen per les condicions d'explotació descrites a la seva font original.

Com a norma general s'evitarà l'us d'imatges encara que sigui dins els termes del dret de cita o ressenya. En cas que per alguna raó fos imprescindible utilitzar una imatge amb una llicència no lliure; s'indicarà explícitament que es fa per al seu anàlisi, comentari crític o com a suport documental d'una ressenya i se'n citarà l'autor i condicions de drets. En tot cas abans de fer això consulteu-ho amb el professorat i, si cal, amb els organitzadors de Viquilletra.


Marques i elements d'identificació

També es consideren una excepció la utilització de marques, logotips, símbols o elements d'identificació d'organitzacions, events, programes o serveis que es puguin publicar al wiki amb el propòsit d'acreditació, atribució, identificació o referència. Aquests elements estan exclosos de la llicència per defecte. Vegeu també l'avís legal sobre marques registrades.

Atribució

Cc-by new.svg

Utilitzar continguts del wiki Viquilletra

Al ser una obra col·lectiva pot ser difícil, en cas de ser reproduïda o en crear una obra derivada, citar-ne a tots els autors. S'admet com a atribució de l'autoria el fet de citar el projecte Viquilletra i un enllaç (http://lletra.uoc.edu/viquilletra) al mateix de manera que un eventual lector pugui accedir a aquest i obtenir informació sobre l'autoria si hi estigués interessat. En aquelles pàgines que clarament hagin estat creades per un autor identificable (com les pàgines d'activitats) caldrà citar el nom del Grup d'estudiants o de qui consti com autor.

Evidentment aquesta atribució ha d'anar acompanyada d'una referència explícita a la llicència CC-by-sa 3.0-es que compleixi els termes d'aquesta.

A títol orientatiu una forma de referenciar l'atribució podria ser:

Autors: Grup Tastaolletes a Viquilletra ([1]) obra col·lectiva coordinada per la UOC. CC-by-sa 3.0-es

Quan els continguts es copiin en un altre projecte wiki (com Viquipèdia, per exemple) no cal que l'atribució es faci visible en la mateixa pàgina si consta adequadament en el resum de l'historial d'edicions. També es pot fer una menció de la seva incorporació a la pestanya de discussió de la pàgina on s'inclou.

Incorporar continguts externs al wiki Viquilletra

En el cas de voler incorporar a Viquilletra continguts externs que estiguin sota la mateixa llicència o una llicència compatible (procedents de Viquipèdia, per exemple) s'utilitzarà el mateix criteri per l'atribució, indicant la font en el resum d'edició de la pàgina de manera que en quedi constància en l'historial.

Criteris per l'atribució de continguts externs:

  • s'indicarà l'autor/s i la font sempre que sigui possible, si pot donar-se una adreça URL millor
  • en cas de continguts procedents d'altres projectes wikis o obres col·lectives a la web donar el nom del projecte i la URL d'aquest o, millor, de la pàgina el contingut del qual s'està copiant
  • quan es tracti de fonts importants (qualitativa o quantitativament) de les quals s'extreu contingut, considerar la creació a Viquilletra d'una pàgina específica de "transferència" de contingut amb una breu explicació sobre la font i recomanacions als editors.

Atenció: hi ha projectes amb llicències obertes que poden no ser compatibles amb la CC-by-sa. No es poden copiar continguts d'aquests projectes cap a Viquilletra a no ser que sigui en els termes ja indicats com a cita.

Veure també